Zestaw samoczynnego załączania rezerwy typu ZSZR-05/400A/U

Zestaw samoczynnego załączania rezerwy typu ZSZR-05/400A/U przeznaczony  jest do automatycznego przełączenia dwóch linii zasilających. Przystosowany jest do pracy w sieci IT o napięciu 500V. Zestaw wyposażony jest w jeden odpływ główny oraz możliwość uziemienia obwodów zasilania celem uniknięcia napięcia zwrotnego do rozdzielni zasilającej.  Zestaw przystosowany jest do zasilania odbiorników wyposażonych we własne zabezpieczenia w pozaprzodkowych wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych niezagrożonych wybuchem. Zestaw przystosowany jest do pracy w kopalnianej sieci trójfazowej 500V z izolowanym neutralnym punktem transformatora (sieć typu IT).

 Warunki środowiskowe

temperatura otoczenia  0°C do +40°C 
wilgotność względna w temperaturze do +40°C do 95%
maksymalna wilgotność względna w temperaturach nie wyższych niż +25°C z kondensacją pary do 100%

Warunki eksploatacyjne:

wahania napięcia roboczego w sieci 0,85÷1,2 Un
narażenie na zalanie wodą kapiącą z góry i strugami wody ze wszystkich stron  
położenie pionowe oraz z odchyleniem od pionu o kąt do 30°

Dane znamionowe:

Znamionowe napięcie zasilające Un=3x500 V
Napięcie sterownicze 24 V
częstotliwość 50 Hz
rodzaj sieci IT
znamionowy prąd odpływu 400 A
stopień ochrony obudowy IP 54
masa 80 kg