Stacja transformatorowa ST 10-6/1/0,5/1000

Stacja transformatorowa typu ST 10-6/1/0,5/1000, przeznaczona jest do zasilania napięciem 3×1000 V i 3×500 V urządzeń i sieci elektroenergetycznych (wyposażenie i budowa stacji umożliwia jej współpracę z podstawowymi sieciami rozdzielczymi stosowanymi w zakładach górniczych).

Stacja zasilana jest z kopalnianej sieci rozdzielczej 3×10 kV lub 3×6 kV.

 

Stacja stanowi kompletną podstację elektroenergetyczną składającą się z trójuzwojeniowego transformatora mocy, aparatury łączeniowej, sterowniczej i zabezpieczającej.

Stacja wyposażona jest w dwa odpływowe tory prądowe 3×1000 V (moc 700 kVA) i 3×500 V (moc 300 kVA) z aparaturą na prąd znamionowy 400 A. W stacji zamontowano wyłącznik główny z członem wysuwnym, o napędzie silnikowym i prądzie znamionowym 800 A.

Dodatkowo dla potrzeb technologicznych i zasilania zewnętrznych urządzeń pomocniczych wydzielono dwa dwufazowe obwody pomocnicze (w układzie sieciowym IT):

  • o napięciu znamionowym 230 V AC i prądzie znamionowym 10 A,
  • o napięciu znamionowym 24 V AC i prądzie znamionowym 6 A.

Stacja transformatorowa jest dedykowana do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych niezagrożonych wybuchem lub niezagrożonych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Stacja może być użytkowana na powierzchni, w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem.

W stacji można zastosować 2 warianty wyposażenia obwodów głównych dolnego napięcia DN 3×1000 V i 3×500 V:

  • Wariant 1 wyposażony jest w centralno-blokujące zabezpieczenia ziemnozwarciowe typu RRgx-A10 oraz RRgx-A05 (produkcji ZG Tychy). Ten wariant umożliwia zasilanie odbiorników nie przekształcających energii prądu przemiennego w energię prądu stałego w sposób bezpośredni (dotyczy to głównie prostowników i falowników z obwodami pośredniczącymi prądu stałego, zasilanych bezpośrednio z zasilanej sieci).
  • Wariant 2 wyposażony jest w centralno-blokujące zabezpieczenia ziemnozwarciowe typu UCMI (produkcji IZOL PLAT). Ten wariant umożliwia zasilanie zarówno odbiorników nie przekształcających energii prądu przemiennego w energię prądu stałego w sposób bezpośredni (jak wariant 1) oraz odbiorników przekształcających energię prądu przemiennego w energię prądu stałego w sposób bezpośredni takich jak falowniki i prostowniki.

Dane znamionowe:

Napięcie znamionowe 6 kV lub 10 kV
Układ sieci zasilającej IT
Częstotliwość  50 kZ
Napięcie znamionowe obwodów sterowniczych 24 VAC
Moc znamionowa 1000/700/300 kVA
Prąd znamionowy 57,7 A lub 96,2 A
Napięcie znamionowe odpływów głównych 1050 lub 525 V
Prąd znamionowy odpływów głównych 400 A
Napięcie znamionowe odpływów pomocniczych 230 V i 24 V
Prąd znamionowy odpływów pomocniczych 10 A i 6 A
Stopień ochrony obudowy IP 54
Wymiary 4090x1440x1880 mm
Masa 6065 kg

Obudowa:

Obudowa stacji stanowią trzy segmenty o stopniu ochrony IP54, wykonane z kształtowników i blachy stalowej o grubości 2,5 mm zabezpieczonych antykorozyjnie. Segmenty są posadowione szeregowo na konstrukcji nośnej oraz przymocowane do niej przez spawanie i skręcanie. Konstrukcję nośną stanowią dwie płozy stalowe połączone kształtownikami stalowymi oraz belkami poprzecznymi. Stanowią one zarówno konstrukcję nośną dla transformatora mocy oraz umożliwiają transport stacji (np. za pomocą wózka widłowego).