Stacja transformatorowa PST 6/0,5/630 i PST 6/0,5/400

 Stacje transformatorowe typu PST 6/0,5/630, PST 6/0,5/400 przeznaczone są do zasilania napięciem 3×500 V urządzeń i sieci elektroenergetycznych (wyposażenie i budowa stacji umożliwia jej współpracę z podstawowymi sieciami rozdzielczymi stosowanymi w zakładach górniczych). Stacja zasilana jest z kopalnianej sieci rozdzielczej 3×6 kV.

 Stacja stanowi kompletną podstację elektroenergetyczną składającą się z trójuzwojeniowego transformatora mocy, aparatury łączeniowej, sterowniczej i zabezpieczającej. 

Stacja wyposażona jest w trzy odpływowe tory prądowe 3×500 V, z aparaturą na prąd znamionowy 400 A. W stacji zamontowano przełączniki trójpozycyjne (z funkcją uziemnika kabla/przewodu odpływowego), o napędzie silnikowym i prądzie znamionowym 400 A .

Dodatkowo dla potrzeb technologicznych i zasilania zewnętrznych urządzeń pomocniczych wydzielono dwa dwufazowe obwody pomocnicze (w układzie sieciowym IT) o napięciu znamionowym 230 V AC i prądzie znamionowym 6 A.

Stacja wyposażona jest w centralnoblokujące zabezpieczenia ziemnozwarciowe.

Ten wariant umożliwia zasilanie zarówno odbiorników nie przekształcających energii prądu przemiennego w energię prądu stałego w sposób bezpośredni oraz odbiorników przekształcających energię prądu przemiennego w energię prądu stałego w sposób bezpośredni takich jak falowniki i prostowniki.

Stacja transformatorowa jest dedykowana do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych niezagrożonych wybuchem lub niezagrożonych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Stacja może być użytkowana na powierzchni, w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem.

Wyłączniki mocy, przełączniki i styczniki mogą pracować jednocześnie w jednym z wybranych trybów sterowania:

  1. Sterowanie ręczne – aparaturą można sterować ręcznie z pulpitów,
  2. Blokada – sterowanie jest niemożliwe,
  3. Sterowanie automatyczne – w tym trybie możliwe jest ponowne podanie napięcia na obwód wyłączony z powodu zaniku napięcia.

Dane znamionowe:

Napięcie znamionowe 6 kV
Układ sieci zasilającej IT
Częstotliwość  50 kHz
Napięcie znamionowe obwodów sterowniczych 24 VAC
Moc znamionowa 630 lub 400 kVA
Prąd znamionowy 60,6 A lub 38,5 A
Napięcie znamionowe odpływów głównych 3x525 V
Prąd znamionowy odpływów głównych 400 A
Napięcie znamionowe odpływów pomocniczych 230 V
Prąd znamionowy odpływów pomocniczych 6 A
Stopień ochrony obudowy IP 54
Wymiary 2695x1240x1585 mm
Masa 3500 lub 2800 kg

Obudowa:

Obudowa stacji stanowią trzy segmenty o stopniu ochrony IP54, wykonane z kształtowników i blachy stalowej o grubości 2,5 mm zabezpieczonych antykorozyjnie. Segmenty są posadowione szeregowo na konstrukcji nośnej oraz przymocowane do niej przez spawanie i skręcanie. Konstrukcję nośną stanowią dwie płozy stalowe połączone kształtownikami stalowymi oraz belkami poprzecznymi. Stanowią one zarówno konstrukcję nośną dla transformatora mocy oraz umożliwiają transport stacji (np. za pomocą wózka widłowego).