Centralno-blokujące zabezpieczenie upływowe UCB

Centralno-blokujące zabezpieczenie upływowe UCB służy do kontroli rezystancji izolacji w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia. 

Pełni funkcje zarówno centralnego (kontrola pod napięciem) jak i blokującego zabezpieczenia upływowego (kontrola w stanie beznapięciowym).

Zabezpieczenia upływowe typu UCB są przeznaczone do zabudowy wewnątrz rozdzielnic, na szynach montażowych typu TS35.

Zabezpieczenie upływowe jest dedykowane do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych niezagrożonych wybuchem albo niezagrożonych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Zabezpieczenie UCB pełni następujące funkcje:

Centralne zabezpieczenie upływowe. Przekaźnik może być podłączony do punktu neutralnego sieci kontrolowanej (w przypadku sieci trójfazowej) lub do obwodu fazowego (w przypadku sieci jednofazowej). Przekaźnik kontroluje sieć pod napięciem, wyłączając zasilanie rozdzielnicy jeśli rezystancja izolacji kontrolowanej sieci spadnie poniżej 15 kΩ±20%.

Blokujące zabezpieczenie upływowe. Przekaźnik zostaje podłączony do sieci za pośrednictwem układu separującego typu US-1 (producent ELEKS). Przekaźnik kontroluje sieć w stanie beznapięciowym, uniemożliwiając załączenie zasilania rozdzielnicy jeśli rezystancja izolacji kontrolowanej sieci spadnie poniżej 25 kΩ±20%.

Zabezpieczenie UCB podtrzymuje swój stan wywołany doziemieniem kontrolowanej sieci – odblokowanie tego stanu jest możliwe poprzez naciśnięcie przycisku KASOWANIE, co przywraca stan gotowości do zadziałania.

Niezbędnym urządzeniem współpracującym z UCB przy kontroli rezystancji izolacji jest zespół diodowy typu US-1 (lub US-1/1kV w przypadku sieci 1000 V).

Zespół ten łączy obwód badanej sieci (500 V lub 1000 V) z wejściem UCB poprzez pomocniczy zestyk rozwierny łącznika mocy (stycznik, wyłącznik).

Centralne zabezpieczenie upływowo-blokujące UCB może opcjonalnie współpracować z diodowym wskaźnikiem rezystancji typu DRW-1 (producent ELEKS). Wskaźnik DWR-1 wskazuje aktualny poziom rezystancji izolacji sieci.

Warunki środowiskowe i eksploatacyjne:

Temperatura otoczenia

0°do +55°C

Wilgotność względna w temperaturze do +40°C

do 95 %

Wahania napięcia roboczego w sieci:

0,85÷1,2 Un

Położenie w czasie pracy

dowolne

Dane znamionowe:

Znamionowe napięcie badanej sieci

24-500 / 1000 V

Częstotliwość znamionowa

50 Hz

Układ badanej sieci

IT

Znamionowe napięcie zasilania

24 V

Czas wyłączenia przy przekroczeniu rezystancji ciągłości uziemienia

max. 0,1 s

Rezystancja zadziałania modułu centralnego 24-500 V

15 kΩ ±20%

Rezystancja zadziałania modułu centralnego 1000 V

30 kΩ ± 20%

Rezystancja zadziałania modułu blokującego 24-500 V

25 kΩ ±20%

Rezystancja zadziałania modułu blokującego 1000 V

50 kΩ ± 20%

Pojemność fazowa sieci

max. 0,15 μF

Pojemność obwodu uziemienia

max. 0,5 μF

Rodzaj pracy

ciągła

Masa

0,3 kg

Stopień ochrony

IP20

 

 

Więcej w tej kategorii: