Przekaźniki kontrolno-sterujące UKS-7 służą do kontroli doziemnej rezystancji izolacji (w stanie beznapięciowym) oraz do kontroli rezystancji obwodu uziemienia.

Przekaźnik wyłącza rozdzielnicę (w odmianach 7.2, 7.2/T oraz 7.2/PKC dodatkowo blokuje załączenie) gdy nastąpiło przekroczenie rezystancji krytycznej obwodu uziemienia. Przekaźniki blokują załączenie rozdzielnicy, gdy nastąpiło przekroczenie krytycznej rezystancji izolacji.

Przekaźniki są wykonywane do pracy w dołowych sieciach elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 500 V AC lub 1000 V AC.Przekaźniki UKS-7 przeznaczone są do zabudowy wewnątrz rozdzielnic, na szynach montażowych typu TS35.

Przekaźniki są dedykowane do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych niezagrożonych wybuchem albo niezagrożonych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Niezbędnym urządzeniem współpracującym z UKS przy kontroli rezystancji izolacji jest zespół diodowy typu US-1 (lub US-1/1kV w przypadku sieci 1000 V). Zespół ten łączy obwód badanej sieci (500 V lub 1000 V) z wejściem UKS-7.

Warunki środowiskowe i eksploatacyjne

Temperatura otoczenia

0°do +55°C

Wilgotność względna w temperaturze do +40°C

do 95 %

Wahania napięcia roboczego w sieci:

0,85÷1,2 Un

Położenie w czasie pracy

dowolne

Dane znamionowe:

Znamionowe napięcie badanej sieci

3x500 V AC

Znamionowe napięcie badanej sieci dla wersji 1kv

3x1000 V AC

Częstotliwość znamionowa

50 Hz

Znamionowe napięcie zasilania

24 V AC

Czas wyłączenia przy przekroczeniu rezystancji ciągłości uziemienia

max. 0,1 s

Rezystancja zadziałania członu upływowego blokującego (500 V)

25 kΩ ±20%

Rezystancja zadziałania członu upływowego blokującego (1000 V)

50 kΩ ±20%

Rezystancja zadziałania  członu kontroli uziemienia

80 Ω ±20 Ω

Prąd zwarciowy obwodu kontroli uziemienia

maks. 10 mA

Prąd zwarciowy obwodu kontroli rezystancji izolacji

maks. 10 mA

Pojemność fazowa sieci

maks. 0,15 μF

Pojemność obwodu uziemienia

maks. 0,5 μF

Rodzaj pracy

ciągła

Masa

0,3 kg

Stopień ochrony

IP20

Sposób zamawiania:

Przekaźniki kontrolno-sterujące UKS-7 są wykonane w ośmiu odmianach różniących się programem, rezystorami nastawczymi modułu blokującego oraz napięciem znamionowym kontrolowanej sieci. Sposób oznaczeń przekaźników kontrolno-sterujących UKS-7:

UKS-7.

1 lub 2

/T

/1kV

/PKC

Przekaźnik kontrolno-sterujący

1 - Ręczne kasowanie stanu członu kontroli uziemienia

2 -  Automatyczne  kasowanie stanu członu kontroli uziemienia

Wersja z dodatkowym zestykiem o opóźnionym odpadnięciu

Wersja  o znamionowym napięciu badanej sieci 1000 V AC

Brak członu kontroli doziemnej rezystancji izolacji

 

Pobierz załącznik: