Zasilacz jednofazowy typu ZJ-05/.../2(3)G przeznaczony jest do zasilania dwóch (trzech) pojedynczych odbiorników jednofazowych II klasy ochronności na napięcie 230V.

Zasilacz jednofazowy typu ZJ-05/.../2(3)G zasilany z dołowej sieci IT 500V z izolowanym neutralnym punktem transformatora jest przeznaczony do zasilania trzech pojedynczych odbiorników jednofazowych II klasy ochronności na napięcie 230V w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem lub niezagrożonych wybuchem metanu  i zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

 

Zasilacz jest wyposażony w jednofazowy transformator separacyjny o mocach 3,2kVA - 5,5kVA posiadający galwanicznie odseparowane trzy uzwojenia wtórne.

 

Odbiorniki podłączone są do zasilacza poprzez trzy gniazda 230V zabudowane na drzwiach. Zasilacz zapewnia ochronę przed skutkami zwarć i przeciążeń.

Obudowa wykonana ze stali zapewnia stopień ochrony IP54, odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz umożliwia łatwą instalację urządzenia (posadowienie albo podwieszenie na łańcuchu do kotew lub haków).  

Warunki środowiskowe i eksploatacyjne

Temperatura otoczenia

0°do +40°C

Wilgotność względna w temperaturze do +40°C

do 95 %

Wahania napięcia roboczego w sieci:

0,85÷1,2 Un

Położenie w czasie pracy

dowolne

Dane znamionowe

Napięcie znamionowe

500V

Układ sieci zasilającej

IT

Częstotliwość

50 Hz

Napięcie znamionowe obwodów sterowniczych

24 V AC

Prąd znamionowy zestawu

11,3A

Prąd znamionowy odpływu I i II

6,9A

Prąd znamionowy odpływu III

9,6A

Ilość odpływów

3-4

Masa

~35kg

Stopień ochrony

IP54

 

Sposób zamawiania:

Schemat oznaczania zestawów w typoszeregu przedstawiono poniżej:

ZJ-05

3,2 ÷ 5,4

3 ÷ 4

Zasilacz jednofazowy

moc transformatora głównego

Ilość odpływów

230V

 

Przykład:

ZJ-05/5,4/3  Zasilacz jednfazowy o mocy transformatora 5,4kVA i 3 odpływach gniazdowych 230V