Szafka ładowarek typu SŁ-02 jest przeznaczona do zasilania 8 ładowarek akumulatorów elektronarzędzi. Przystosowana jest do pracy w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem lub niezagrożonych wybuchem metanu  i zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Szafka jest przystosowana do pracy w kopalnianej sieci 230 V z izolowanym punktem neutralnym transformatora ( układ sieci IT) i posiada drugą klasę izolacji.

 Warunki środowiskowe

temperatura otoczenia  0°C do +40°C 
wilgotność względna w temperaturze do +40°C do 95%
maksymalna wilgotność względna w temperaturach nie wyższych niż +25°C z kondensacją pary do 100%

Warunki eksploatacyjne:

wahania napięcia roboczego w sieci 0,85÷1,2 Un
narażenie na zalanie wodą kapiącą z góry i strugami wody ze wszystkich stron  
położenie pionowe oraz z odchyleniem od pionu o kąt do 30°

Dane znamionowe:

Znamionowe napięcie zasilające Un=230 V
Napięcie znamionowe odpływów Uo=8x230 V
częstotliwość 50 Hz
rodzaj sieci IT
znamionowy prąd zasilający szafkę 10 A
stopień ochrony obudowy IP 54
klasa izolacji 2 klasa
masa 80 kg
Pobierz załącznik: