Zestaw zasilający pompę Holmatro typu ZZ-05/HOLMATRO

Zestaw zasilający typu ZZ-05/HOLMATRO przeznaczony jest do zasilania pompki hydraulicznej firmy HOLMATRO.

Zestaw przystosowany jest do stosowania w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem lub niezagrożonych wybuchem metanu  i zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Zestaw jest przystosowany do pracy w kopalnianej sieci 500V z izolowanym punktem neutralnym transformatora ( układ sieci IT). 

W zestawie zastosowano zabezpieczenia, które chronią zasilany odbiornik przed skutkami:

 • zwarć,
 • przeciążeń,
 • asymetrią prądów fazowych,
 • załączenia przy zbyt niskiej rezystancji doziemnej izolacji odpływu,
 • pracy przy obniżonym napięciu zasilającym, asymetrii napięć fazowych, braku fazy i niewłaściwego kierunku wirowania faz.

Warunki środowiskowe

temperatura otoczenia  0°C do +40°C 
wilgotność względna w temperaturze do +40°C do 95%
maksymalna wilgotność względna w temperaturach nie wyższych niż +25°C z kondensacją pary do 100%

 Warunki eksploatacyjne

wahania napięcia roboczego w sieci 0,85÷1,2 Un
narażenie na zalanie wodą kapiącą z góry i strugami wody ze wszystkich stron  
położenie pionowe oraz z odchyleniem od pionu o kąt do 30°

  Dane znamionowe

znamionowe napięcie zasilające  3x500 V
częstotliwość 50 Hz
rodzaj sieci  IT
napięcie obwodów sterowniczych 24 V AC
prąd znamionowy 3 A
ilość odpływów 1
rezystancja zadziałania upływowego zabezpieczenia blokującego 25kΩ±20%
stopień ochrony obudowy IP54
masa zestawu 15 kg

 Zabezpieczenia i sygnalizacja

Zestaw zapewnia:

 • blokadę otwarcia drzwi obudowy przy załączonym rozłączniku głównym (Q1),
 • zabezpieczenie od skutków zwarć (F1) w obwodach głównych 500V,
 • zabezpieczenie od skutków przeciążeń i asymetrią prądów fazowych (F6) w obwodach głównych 500V,
 • zabezpieczenie od skutków zwarć (F2) po stronie 500V transformatora sterowniczego,
 • zabezpieczenie od skutków zwarć i przeciążeń (F7) w obwodach 24V,
 • zabezpieczenie przed pracą przy obniżonym napięciu zasilającym, asymetrii napięć fazowych i zaniku fazy (F3),
 • zabezpieczenie przed załączeniem przy obniżeniu się rezystancji doziemnej izolacji odpływu (F4),
 • sygnalizację załączenia stycznika głównego (H1),
 • sygnalizację zadziałania zabezpieczenia przeciążeniowego (H2),
 • sygnalizację zadziałania upływowego zabezpieczenia blokującego (H3),
 • sygnalizację zadziałania przekaźnika kontroli faz (H4).

Na drzwiach obudowy umieszczone są lampki sygnalizujące: 

 • załączenie styczników głównych - lampka biała (H1) ZAŁĄCZ,
 • zadziałanie zabezpieczenia przeciążeniowego - lampka żółta (H2) ZABEZP. SILNIKOWE,
 • obniżoną rezystancję izolacji odpływu - lampka żółta (H3) DOZIEMIENIE,
 • niewłaściwy kierunek wirowania faz na zasilaniu – lampka żółta (H4) NIEPRAWIDŁOWY KIERUNEK FAZ.